HUMANIST WORLDVIEW

Humanist Worldview

Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Humanist Worldview, Dostoyevski’nin sözünden esinlenerek yola çıktığımız bir proje. Bu projede amacımız, insanlığın varoluşundan bugüne kadar canlıya zulmedenlerin karşısında durmaktır. Canlının varoluşunu, daha sağlıklı ve adil bir sistemde sürdürebilmesi için ses olmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar hedef olmaktan kurtulamayan kadın, çocuk ve hayvan ile ilgili gündemdeki konu başlıklarına yer verdiğimiz sitemizde ana akım medyanın bu haberlere karşı tutumuna dair analizlerimiz yer alacak. Uzman görüşü esas alınarak toplumsal olaylar ele alınırken; hayat hikayelerine de yer verilecek. Yine kadın girişimcilik örnekleri de web sitemizde sık sık yer bulacak.

Ma’at

Neden Ma’at ?

Logoda kullandığımız mitolojik figür sık sık soruldu merak edildi. Ma’at Mısır mitolojisinin kadın tanrıçalarından doğruluk ve adaletin tanrıçasıdır. Zaman zaman oturarak zaman zaman ayakta tasvir edilmiştir. Figürlerinde mutlaka bulunan tüy simgesi, varolan tüm kişilerin ölümünden sonra yargılanmasında adalet terazisinde bir ölçü olarak kullanılır. Çünkü kişinin kalbi bir tüy kadar hafif ise yüreğinde hiç bir kötülük taşıyamaz, adaleti şaşmaz, haksızlığa engel olur ve daima doğruluktan yanadır. Bizim dünya görüşümüzü, değer yargılarımızı oluşturan inancımız; insanlığın kurtuluşunun yalnızca bu temel değerlere atfedilen önemle mümkün olduğunu söylüyor. Humanist Worldview için değerlerimizi simgeleştirmek istediğimizde, tüy kadar hafif yüreklerin temsilinin Ma’at tanrıçası olduğu kararına vardık.

5 Aralık 1934

Humanist Worldview platformu içerik planlaması sonrasında 5 Aralık 2020 tarihinde kuruldu. Bu tarihin bizler için anlamı oldukça önemli. Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 günü vermiştir. O günden beri bu özel gün Türkiye ve Dünya’da Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Neden sorumluyuz ?

“Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur” İnsanlığın en büyük ayıbı bu zamana kadar süre gelen hak ihlallerine bir türlü son vermemiş olmasıdır.

2019 Yılının Ocak ayında paylaşılan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Küresel İnsan Ticareti Raporu‘ndaki verilere göre insan ticareti mağdurlarının yüzde 72’sini kadın ve kız çocukları oluşturmaktadır. UNICEF ve İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Eşgüdüm Grubu (ICAT), Dünya İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü’nden önce yaptıkları açıklamada tüm dünyada belirlenmiş insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocukların oluşturduğunu not düştü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından paylaşılan verilere göre; 2020 Kasım ayında erkekler tarafından 29 kadın öldürüldü, 10 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2020 yılının Aralık ayına kadar 327 kadının hayatına son verildi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Ormancılık İstatistikleri‘ne göre 2016 yılında gerçekleşen 1.731 yangının sebebi faili meçhuldür. 2018 yılında ise ormanda usulsüz alan açma suç sayısı 3.465’e yükselmiştir.

Karşımızda duran bu tabloya göre yaşadığımız dünyayı kendi ellerimizle karanlığa sürüklemiyor muyuz ? Ses olmazsak sonumuz yakın. Bu yüzden Humanist Worldview Sorumluyuz, insan her şeyden sorumludur diyor.